Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów.

I CH- C ≡ C - CH3 II CH- CH2- C H3
III CH- CH- CH- CH3 IV CH= CH - CH3