Każdemu działaniu podanemu w tabeli przyporządkuj właściwe ministerstwo – wybierz je spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrane ministerstwo. 

A. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
B. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
C. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
D. Ministerstwo Obrony Narodowej