Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A. Przystąpienie Rosji do I wojny światowej.
B. Udział Rosji w III rozbiorze Polski.
C. Przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji.
D. Stłumienie powstania styczniowego przez Rosję.