1. Prezes Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego. Przywódca ugrupowania emigracyjnego zwanego Hotelem Lambert.
  2. Dyktator powstania styczniowego. Aresztowany i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.
  3. Historyk, prezes założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji kierował Komitetem Narodowym Polskim, a następnie ugrupowaniem Młoda Polska.

Każdemu tekstowi (1.–3.) przyporządkuj odpowiadającą mu postać – wybierz ją spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

A. Adam Jerzy Czartoryski
B. Joachim Lelewel
C. Romuald Traugutt
D. Tadeusz Kościuszko