Rozbiory Rzeczypospolitej

Na podstawie: Wielki atlas historyczny, red. E. Olczak, J. Tazbir, Warszawa 2002.