Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,                                                                   
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,                                   
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,                                    
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,                                                        
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,                                
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,                                  
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe,
[w:] Serwus, madonna. Wiersze i poematy, Warszawa 1984.