Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A. Koronacja cesarska Karola Wielkiego w Rzymie.
B. Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.
C. Podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie.
D. Rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią.