A

B
Personifikacja ziem europejskich (Roma, Gallia, Germania i Sclavinia1) składają hołd Ottonowi III.

 

Wizerunek Ottona III

 

 

Ewangeliarz Ottona III, [w:] Halina Manikowska, Julia Tazbirowa, Średniowiecze, Warszawa 1998.

1 Rzym (Italia), Francja, Niemcy, Słowiańszczyzna