Diego Yelaząuez, Panny dworskie, [w:] Sztuka świata, t. 7, Warszawa 1994.