Jan Matejko, Stańczyk1,
[w:] Tadeusz Dobrowolski, Malarstwo polskie
ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976.

Aktor Kazimierze Kamińskiego jako Stańczyk
w Weselu,
[w:] Zbigniew Raszewski, Krótka historia
teatru polskiego, Warszawa 1977. 

1 Stańczyk - nadworny błazen trzech Jagiellonów: Aleksandra, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta; symbol mędrca politycznego.
Na obrazie został ukazany Stańczyk w czasie balu, który odbył się na dworze królewskim tuż po utracie Smoleń­ska, polskiej twierdzy granicznej.