Określenie „bieg maratoński” pochodzi od nazwy miejscowości w Grecji. Pod Ma­ratonem w 490 r. p.n.e. Grecy stoczyli zwycięską bitwę z Persami. Armia perska wy­cofała się, pozostawiając na placu boju kilka tysięcy poległych. Po bitwie Grecy wy­słali do Aten posłańca, by ogłosił zwycięstwo. Według legendy zdołał on przebiec całą drogę (około 40 km), przekazał Ateńczykom radosną wiadomość i zmarł z wyczerpania.

Na pamiątkę tego wydarzenia bieg na dystansie odpowiadającym odległości z Maratonu do Aten włączono do programu pierwszych nowożytnych igrzysk w Ate­nach w 1896 r. Od tej pory maraton stał się dyscypliną olimpijską.

Na podstawie: http://pl.wikipedia.org