Kasia miała skorzystać z atlasu zwierząt i podać przykłady ssaków żyjących w środowisku leśnym. Wybrała trzy zwierzęta

Nornik zwyczajny

Gryzoń o krępym, walcowatym

ciele i krótkim ogonie.

Kopie w ziemi nory,

w których się rozmnaża.

Żyje w środkowej Europie,

poza lasami, wszędzie pospolity.

Jeden z najliczniejszych

krajowych ssaków

Borsuk

Krępe ciało, srebrzysta sierść,

biała głowa z ciemnymi smugami

biegnącymi przez oczy

i uszy aż do karku. Występowanie:

lasy znacznej części

Europy i Azji. Żywi się zwierzętami

i roślinami. Młode są

karmione mlekiem matki.

Jaszczurka żyworodna

Ciemnobrązowa z ciemnymi

smugami oraz żółtawymi

i ciemnymi plamami.

Występuje w znacznej części

Europy i Azji. Gady te

zamieszkują m.in. podmokłe

łąki i śródleśne polany.