CZY WIESZ, ŻE...

Pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie była Komisja Edukacji Narodowej (KEN), powołana 14 października 1773 roku przez sejm na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wielkim osiągnięciem Komisji była reforma szkolnictwa w Polsce.

Jedną ze szkół objętych reformami KEN-u była szkoła w Płocku, założona w 1180 roku. Jest to najstarsza z istniejących do dziś i nieprzerwanie działających szkół w Polsce.

Na podstawie: http://pl.wikipedia.org