Lipiec z pszczół kapelą

Lipiec z pszczół kapelą
czuwa nad ogrodem,
więc mu ogrodniczka
niesie chleba z miodem.

Ewa Szelburg-Zarembina