W tabeli przedstawiono informacje dotyczące urodzeń i zgonów w 2009 r. oraz struktury zatrudnienia ludności w 2007 r. w Polsce i wybranych krajach sąsiadujących z Polską.

 

Kraj

Urodzenia

Zgony

Struktura zatrudnienia w %

na 1000 osób

rolnictwo

przemysł

usługi

A

10,9

10,0

15,8

30,0

54,2

B

11,5

10,1

3,7

40,0

56,3

C

11,1

16,4

17,6

24,2

58,2

D

8,3

10,2

2,2

30,0

67,8

Na podstawie: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010.