Jacek zaplanował eksperyment z użyciem jednakowych gwoździ stalowych. Jego przebieg zilustrował rysunkiem.

Po kilku dniach obserwacji Jacek zapisał następujące wyniki.

Probówka Wynik
1. brak rdzy
2. rdza
3. brak rdzy
4 brak rdzy
5. bardzo dużo rdzy