Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

 W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych A-E.

A. NO B. NO2 C. MgO D. SO2 E. SO3