Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierw­szym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dol­ny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).

Rysunek 1. Rysunek 2.