Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych cztery taryfy: A, B, C, D. Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek.

Taryfa

A

B

C

D

Abonament miesięczny w zł

20

40

80

120

Koszt jednej minuty połączenia w zł

1,10

0,75

0,60

0,40