Na schemacie przedstawiono obieg węgla w przyrodzie.

Na podstawie: Biologia. Kompendium, Warszawa 2007.