W każdej z czterech probówek umieszczono inną substancję - w jednej wodę destylowaną, a w trzech pozostałych roztwory wodne: wodorotlenku potasu - KOH, kwasu azotowego(V) - HNO3, glukozy - C6H12O6. W celu rozpoznania zawartości probówek do każdej z nich włożono papierek uniwersalny, a po odczytaniu jego zabarwienia wlano po kilka kropli fenoloftaleiny. Obserwacje zapisano w tabeli.

Numer probówki

Zabarwienie papierka uniwersalnego

Zabarwienie fenoloftaleiny

Probówka I

niebieskie

malinowe

Probówka II

żółte

brak (bezbarwne)

Probówka III

czerwone

brak (bezbarwne)

Probówka IV

żółte

brak (bezbarwne)