Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział 120 osób?

A. Ala. B. Basia.  C. Michał.  D. Ola.