Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głosowaniu brało udział n osób?

A. 2/n – 16 B. 3/n - 16  C. 2/n - 40 D. 3/n - 24