Ile razy więcej dziewcząt niż chłopców uczy się w tym zespole szkół?

A. 0,5  B. 1,5 C. 3 D. 5