Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum?

A. 12% B. 18% C. 45% D. 24%