Ilu uczniów uczęszcza do gimnazjum?

A. 630 B. 270  C. 360 D. 540