Przedstaw, uzupełniając tabelę, jak zmieniała się emisja cząstek beta z 50 g węgla w ciągu 17 100 lat od chwili obumarcia drzewa.

Czas od chwili obumarcia drzewa w latach 0 5700 11 400 17 100

Liczba cząstek beta emitowanych przez 50 g

węgla w ciągu minuty

      100