Pracownik doszedł do odcinka BC (punkt P). Oblicz, w jakiej odległości jest on od odcinka AB, a w jakiej od punktu B. Zapisz obliczenia.

 

 

Odpowiedź:  Odległość punktu P od odcinka AB jest równa ... .
Odległość punktu P od punktu B wynosi ... .