Oblicz, jaką objętość miał Cullinan (największy znaleziony diament). Przyjmij, że gęstość diamentu wynosi 3,2 g/cm3. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości.

 

Odpowiedź:...