Ile karatów mają łącznie brylanty wykonane z Cullinana? Zapisz obliczenia.

 

Odpowiedź:...