Który rysunek przedstawia fragment pędu (liść i owoc) szarańczynu?

I II III IV

 

A. I B. II C. III D. IV