Każda z figur przedstawionych na rysunkach powstała z trójkąta równobocznego o boku długości a i równoległoboku o jednej parze boków długości b. Porównaj obwody tych figur. Które zdanie jest prawdziwe?

A. Figura II ma większy obwód niż każda z pozostałych.
B. Figura III ma mniejszy obwód niż każda z pozostałych.
C. Wszystkie figury mają takie same obwody.
D. Za mało danych, by porównać obwody.