Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe

A. 4a√3 cm2
B. 8a√3 cm2
C. 16√3 cm2
D. 32√3 cm2