Na żarówkach do latarek znajdują się informacje o warunkach ich pracy.

2,4 V   0,75 A 2,4 V   0,5 A
pierwsza żarówka druga żarówka

Jeżeli w tym samym czasie każda z żarówek pracuje w warunkach zgodnych z umieszczoną na niej informacją, to

A. pierwsza żarówka pobiera prąd o większej mocy.
B. do pierwszej żarówki przyłożone jest mniejsze napięcie.
C. przez drugą żarówkę płynie prąd o większym natężeniu.
D. opór pierwszej żarówki jest większy niż drugiej.