Żelazo można otrzymać z rud przez redukcję jego tlenku węglem. Który zapis równania reakcji jest prawidłowy?

A. Fe2O3 + C → 3Fe + CO2
B. Fe2O3 + 3C → 2Fe + CO2
C. Fe2O3 + 2C → 2Fe + 2CO2
D. 2Fe2O3 + 3C → 4Fe + 3CO2