Który z zestawów substancji zawiera tylko metale?

A. Węgiel, siarka, cynk.
B. Brom, żelazo, węgiel.
C. Lit, magnez, żelazo.
D. Żelazo, magnez, fluor.