Jądro atomowe izotopu pewnego pierwiastka ma masę 14 u i zawiera 8 neutronów. Jest to jądro izotopu

A. boru.
B. azotu.
C. węgla.
D. tlenu.