Pierwiastkiem leżącym w trzecim okresie układu okresowego, którego atom posiada 4 elektrony walencyjne, jest

A. beryl.
B. glin.
C. magnez.
D. krzem.