Spadek radioaktywności mszyc i biedronek mógł być spowodowany

A. wydalaniem radioaktywnego węgla w procesie oddychania.
B. wzmożoną fotosyntezą w roślinach.
C. rozkładem radioaktywnego materiału przez bakterie.
D. zjadaniem mszyc przez biedronki.