Wzrost poziomu radioaktywności zaobserwowano wcześniej u mszyc niż u biedronek, ponieważ                                                                          biedronki

A. są większe niż mszyce.
B. są drapieżnikami żywiącymi się mszycami.
C. wolniej pozbywają się z organizmu substancji radioaktywnych.
D. znalazły się bliżej materiału promieniotwórczego niż mszyce.