Radioaktywny gaz, który powstał w wyniku rozkładu, ma wzór

A. O2
B. N2
C. CO2
D. CO