Jeśli wiadomo, że w latach 2006-2008, podobnie jak w latach 2004-2006, import węgla kamiennego do Polski wzrastał co roku, to w roku 2007 importowano

A. więcej węgla niż w roku 2008.
B. więcej węgla niż w roku 2005.
C. mniej węgla niż w roku 2004.
D. tyle samo węgla, co w roku 2006.