W latach 2004-2006 w Polsce

A. rosło wydobycie i rósł eksport węgla kamiennego.
B. malało wydobycie, a rósł import węgla kamiennego.
C. zmniejszał się import węgla kamiennego.
D. zwiększała się różnica między eksportem i importem węgla kamiennego.