Dwa pominięte słupki dotyczą

A. importu w 2007 r. i wydobycia w 2008 r.
B. wydobycia i eksportu w 2007 r.
C. wydobycia w 2007 r. i eksportu w 2008 r.
D. eksportu i importu w 2008 r.