Wszystkie województwa, w których produkowany jest koks, leżą w całości

A. na południe od równoleżnika 51°N i na wschód od południka 14°E.
B. na północ od równoleżnika 50°N i na zachód od południka 23°E.
C. na północ od równoleżnika 49°N i na wschód od południka 19°E.
D. na południe od równoleżnika 52°N i na zachód od południka 22°E.