Człowiek w trosce o swoje środowisko naturalne coraz częściej czerpie energię z odnawialnych źródeł energii. Wskaż odpowiedź, w której wymieniono wyłącznie

odnawialne źródła energii.

A. Węgiel kamienny, wiatr, ropa naftowa.
B. Pływy morskie, wiatr, energia słoneczna.
C. Energia słoneczna, gaz ziemny, wody geotermalne.
D. Energia jądrowa, energia słoneczna, wody płynące.