Występujące w pokładach węgla kamiennego skamieniałości roślin świadczą o tym, że węgiel jest skałą osadową pochodzenia

A. chemicznego. B. okruchowego. C. wulkanicznego. D. organicznego.