W którym zestawie uporządkowano nazwy węgli kopalnych zgodnie z geologicznym czasem ich powstania (od najstarszego do najmłodszego)?

A. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf.
B. Węgiel brunatny, węgiel kamienny, torf.
C. Torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny.
D. Węgiel kamienny, torf, węgiel brunatny.