W której geosferze stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków jest najmniejszy?

A. W litosferze.
B. W atmosferze.
C. W biosferze.
D. W hydrosferze.