Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.

 

Równanie reakcji I

 

…………… + ……………→ Ca(OH)2

 

Równanie reakcji II

 

Ca(OH)2 + ………… → …………… + H2O